5 Haziran Dünya Çevre Günü

05.06.2017
5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayınladığı mesajda dünya nüfusundaki hızlı yükseliş, çarpık kentleşme, sanayileşme, hava, toprak, su gibi doğal kaynakların israf edilmesi gibi faktörlere bağlı olarak, oluşan çevre sorunlarının, tüm insanlığı tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır.

Dünyanın bizlere emanet olarak bırakıldığının farkında olarak tabiatı korumak, küresel boyutta yaşanan çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin insani görevidir. Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için gösterilen çabanın amacı, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır. Asla akıldan çıkarılmamalıdır ki, çevreye verilen zarar aslında insanlığa verilen zarardır. Bu nedenle, çevreye verilen önem insana verilen önemle eşdeğerdir. Unutmayalım ki, çevre konusunda atacağımız adımlar, çocuklarımızın geleceğine yapacağımız en önemli yatırım ve geleceğimizin güvencesi olacaktır.Op. Dr. Tamer KUTLU
                   Hastane Yöneticisi